TRÆFÆLDNING, TOPKAPNING OG BESKÆRING

Team EBA A/S kan både plante og fælde træer samt beskære, opstamme, kronereducere og topkappe.

Selv svært tilgængelige og vanskelige placerede træer klarer vores Aborist, der har over 20 års erfaring. Når træet er fældet og bortkørt står stubben tilbage, den klarer vi også med en professionel stubfræser.


Når bladene er faldet af buske og træer, er det den optimale tid for at beskære. Ved at beskære om vinteren kan grenstrukturen bedre ses og derved kan trækronen gøres mere symmetrisk. Normalt er beskæring ikke aktuelt de første år, udover døde eller knækkede grene.
Hækplanter beskæres på siderne når den ønskede hækbredde er opnået. For hækplanter med gennemgående akse som bla. bøg, avnbøg, navr og thuja må toppen først klippes, når den ønskede højde er opnået.


Frugttræer, dog undtaget espaliertræer, bør generelt ikke beskæres de første vækstsæsoner.
Visse bunddækkende buske eller fritvoksende hække kan nedskæres til 15-20 cm over jorden, hvis en bedre og tættere forgrening ønskes.


Team EBA A/S har erfarne medarbejdere, der ved hvad de laver og altid leverer det bedste resultat - også når det drejer sig om den korrekte beskæring af dine planter.

Ring eller mail til anlægsgartner Eigil Brinch Andersen omkring træfældning og beskæring på telefon 75 26 96 00, mail: mail@team-eba.dk