SNERYDNING OG GLATFØREBEKÆMPELSE

Team EBA A/S har mange års erfaring med saltning og snerydning. Vi har et team af egne folk som indgår i vagttjenesten hele sæsonen.

Vintertjenesten ved Team EBA A/S tilbydes i følgende områder:
Varde - Alslev - Tinghøj - Janderup - Billum – Hjerting - Esbjerg - Nr Nebel og Outrup.

Vi salter og rydder sne både ved offentlige kontorer og institutioner, virksomheder, grundejerforeninger og privatkunder.

Vi har 24 timers beredskab og er tilknyttet varslingstjeneste om vejrudviklingen.

Med en vintertjenestes aftale hos Team EBA A/S på snerydning og glatførebekæmpelse sikres at veje, parkeringspladser, fortove og gangarealer altid bliver ryddet og saltet, så de er fremkommelige. Dette gælder også i weekenden.

Ring eller mail til anlægsgartner Eigil Brinch Andersen omkring snerydning på telefon 75 26 96 00, mail: mail@team-eba.dk